Internet

Internet

Srdce internetu se skládá z počítačů zvaných routery, které spojuje rychlá páteřní síť tvořená optickými a dalšími kabely a satelitními spojeními. Routery jsou na druhé straně propojeny s tisícovkami menších sítí a miliony samostatných počítačů.
tři monitory
Velké společnosti, vlády a akademické instituce mívají přímý a nepřetržitý přístup na internet prostřednictvím počítačů, které se nazývají servery. Ostatní uživatelé se připojují k serverům jejich internetového poskytovatele, například z domova, prostřednictvím telefonní linky, případně bezdrátovým wi – fi  připojením. Data se po internetu pohybují v podobě „balíčků“ neboli paketů. Ať již se jedná o elektronickou poštu, webové stránky nebo počítačové soubory, informace jsou nejprve rozděleny do malých paketů. Každý paket dostane digitální „visačku“ s adresou počítače, do nějž směřuje. Celá řada routerů je pak posílá nejrychlejší dostupnou cestou až k požadovanému cíli. Tam se pakety opět poskládají do podoby původního souboru. Jelikož komunikace po internetu se neustále mění a mezi routery existuje řada spojení, pakety jednoho souboru tak často cestují odlišnými trasami.
ovládací panel
Každý počítač připojený k internetu musí mít unikátní „adresu“, aby ostatní počítače na internetu věděly, kam mají posílat informace, které vyžaduje, a také proto, aby naopak mohly ostatní počítače přistupovat k informacím v něm uloženým. Většina uživatelů osobních počítačů nemá vlastní internetovou adresu, ale využívá k připojení poskytovatele internetových služeb, kteří jim tuto adresu dočasně přidělí.
Internetová adresa má podobu řady čísel, oddělených tečkami. Kvůli snazšímu zapamatování však bývá součástí internetové adresy i slovní název, kterému se také říká doména. Všechny adresy jsou uloženy ve výkonných počítačích, zvaných doménové servery (DNS), které tyto názvy automaticky překládají do číselné internetové adresy.
plánovač trasy
Počítače, které hostí webové stránky, mají většinou název domény začínající www, za nimiž následuje tečka, jedno či více slov oddělených tečkami a přípona v podobě například .com nebo .cz, určující zemi původu stránek, anebo typ organizace, jíž patří.